Q18535

Список Allegory Книга : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Allegory Книга   : Голосуйте за своїх фавориток.

Алего́рія (дав.-гр. ἀλληγορία  — іносказання) — спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями, з характерними ознаками приховуваного. Алегоричні образи переважно є втіленням абстрактних понять, які завжди можна розкрити аналітично. Значення алегорії, на відміну від багатозначного символу, однозначне і відділене від образу; зв'язок між значенням і образом встановлюється за подібністю (наприклад, лев — сила, влада чи царювання).

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.