Q839018

Список Concordance Книга : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Concordance Книга   : Голосуйте за своїх фавориток.

Конкорданс — (від нім. konkordanz, англ. concordance — згода, відповідність, лат. conncordare — узгоджуватися, приводити до згоди) — особливий тип словника, в якому кожне слово або поняття розташовані в алфавітному порядку з мінімальним контекстом і всіма випадками вживання у цьому тексті, список слововживань з відсиланнями до всіх контекстів. Конкорданс інколи визначають як словник сполучуваності мовних одиниць, словник контекстів або словопокажчик з контекстом. Існують конкорданси багатьох значимих текстів: Біблії, творів Шекспіра, Т. Шевченка, І. Франка та інших.

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.