Q3872

Список Neuropsychology Книга : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Neuropsychology Книга   : Голосуйте за своїх фавориток.

Нейропсихологія — галузь психологічної науки на межі психології, медицини (нейрохірургії та неврології) і фізіології, що вивчає мозкові механізми вищих психічних функцій на матеріалі локальних уражень головного мозку. Предметом нейропсихології є зв'язок вищих психічних функцій та поведінки зі структурами мозку. Термін «нейропсихологія» застосовується як щодо досліджень з ушкодженнями у тварин, так і щодо праць, які базуються на вивченні електричної активності окремих клітин (або груп клітин) у вищих приматів (в тому числі й дослідження людини в цьому контексті).

Нейропсихологія застосовує науковий метод та розглядає окремі психічні процеси, як процеси обробки інформації. Ця концепція прийшла з когнітивної психології та когнітивної науки. Нейропсихологія — одна з найеклектичніших дисциплін психології, яка перетинається з дослідженнями в галузі філософії (особливо філософії розуму), нейробіології, психіатрії та інформатики (особливо, у створенні та вивченні штучних нейронних мереж).

На практиці нейропсихологи переважно працюють в наукових-дослідних організаціях і в організаціях, зайнятих клінічними дослідженнями, спеціалізованих клініках (напрямок — клінічна нейропсихологія), судових та слідчих установах (часто займаються судовою експертизою в судових процесах) або індустрії (часто як консультанти в організаціях, де нейропсихологічні знання мають особливе значення та застосовуються при розробці продукції). Актуальним стає питання про законодавче забезпечення захисту та збереження нейропсихологічної інформації, яка фіксується нервовою системою людини на всіх рівнях її організації і є основою людської пам'яті

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.