Q80837

Список Надприродне Фільм : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Надприродне Фільм   : Голосуйте за своїх фавориток.

Надприродне (англ. Supernatural) (Medieval Latin: supernātūrālis: supra "above" + naturalis "natural", first used: 1520–1530 AD) — світоглядна категорія, яка визначає те, що знаходиться поза фізичним світом вимірів і діє поза впливом законів природи, випадає з системи логічних зв'язків та залежностей, дещо первинне по відношенню до реальності і впливає на неї, що не може бути виявлено у матеріальному світі.

В релігійному сенсі надприродне розкривається через поняття надчуттєвого, безтілесного, нетривалого існування, яке неможливо відчути зовнішніми органами чуття людини і приладами. В більш вузькому сенсі надприродне також може розглядатися як деякий вимір іншого, метафізичного простору — загробного світу, в якому душа може існувати без фізичного тіла.

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.