Q841486

Список Isometric Projection Гра : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Isometric Projection Гра   : Голосуйте за своїх фавориток.

Ізометри́чна прое́кція — це різновид аксонометричної проекції, при якій у відображенні тривимірного об'єкта на площину коефіцієнт спотворення по всіх трьох осях однаковий. Термін «ізометрична» в назві проекції прийшов з грецької мови і означає «однаковий розмір» (isos — однаковий, рівний + metria — розмір, вимірювання), відбиваючи той факт, що в цій проекції масштаби по всіх осях однакові. В інших видах проекцій це не так.

Ізометрична проекція використовується в технічному кресленні і САПР для побудови наочних зображень деталей на креслениках, а також в комп'ютерній графіці для побудови тривимірних об'єктів і панорам.

Слід зазначити, що паралельні проекції, різновидом яких є аксонометричні і, в тому числі ізометричні проекції поділяються на ортогональні (перпендикулярні), з напрямом проекціювання перпендикулярним до площини проекції, і косокутні, з кутом між напрямом і площиною, відмінним від прямого.

За ДСТУ 3321:2003 та ГОСТ 2.317-69 аксонометричні проекції можуть бути і ортогональними, і косокутними.

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.