Q837721

Список Typesetting Особа : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Typesetting Особа   : Голосуйте за своїх фавориток.

Складання — технічний процес формування рядків та тексту оригіналу для подальшого верстання шпальт і друкарської форми.

Незалежно від того, чи є складання металевими літерами, фотографічним, цифровим (комп'ютерним), в основі його лежить єдиний принцип. У вузькому значенні під складанням розуміють ту стадію роботи, в ході якої формується слово, рядок, шматок суцільного тексту.

Основними способами складання є:

  • ручний, коли формування рядків тексту здійснювалося з металевих літер вручну;
  • рядковідливний, коли викликом із клавіатури формується матрично-клиновий рядок з подальшим відливанням монолітних текстових рядків на рядковідливних складальних машинах;
  • літеровідливний, коли відливання та формування текстових рядків, складених з окремих знаків та проміжного матеріалу, відбувається за допомогою літеровідливних складальних машин;
  • фотоскладальний, коли коли виготовлення текстових діапозитивів здійснюється на фотоскладальних машинах чи автоматах;
  • складання комп'ютерне — сучасний метод складання за допомогою настільних видавничих систем, який дозволяє готувати репродукований оригінал-макет при одному клавіатурному процесі, уникаючи коректурного обміну між видавництвом і друкарнею.
 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.