Q43015

Список Finance телевізійні програми : Голосуйте за своїх фавориток.

Список Finance телевізійні програми   : Голосуйте за своїх фавориток.

Фінанси (від середньовічно-латинського financia — наявність, дохід) — економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і розподілу фондів грошових коштів. Поняття фінанси може включати один з таких сенсів:

  • вивчення грошей та інших подібних активів
  • управління цими активами і ризиками
  • безпосередньо самі грошові ресурси

Фінанси (як управління) — це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу. На мікрорівні об'єктом акумуляції, використання, розподілу і перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств і організацій.

 Детальніше...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.